Workshops

Samarbejde og kommunikation – det velfungerende team

Vil du og dit team med op på et højere niveau? Et niveau, hvor I er innovative, kreative, selvtænkende, selvledende og – ikke mindst – selvlærende?
Så kunne denne workshop være noget for jer!

Alle teams præges af en kultur. Og den kultur er udslagsgivende for jeres kommunikations- og samarbejdsform (både internt og eksternt) samt jeres evne til at tilpasse jer skiftende krav og vilkår. På denne workshop undersøger vi, hvordan jeres samarbejde og kommunikation udfolder sig i netop jeres team.

En virksomheds langsigtede succes er 100% afhængig af, hvor velfungerende samarbejdet i virksomheden er – og i særlig grad samarbejdet i lederteamet... Et velfungerende lederteam har høj grad af tillid til hinanden, hvormed de tør indgå i ufiltrerede diskussioner om alle de for virksomheden relevante emner. Når dette er en naturlig del af kulturen, ser vi virksomheder og lederteams der i høj grad tager ejerskab, skaber klarhed og bakker op om de fælles beslutninger. Vi ser også i langt højere grad en naturlig, fælles ansvarsfølelse og villighed til at holde hinanden ansvarlige. Mange teams er dog ret ubevidste omkring, hvordan deres samarbejde og kommunikation egentlig foregår...

På denne workshop hjælpes I til at få et overblik og få struktureret de spilleregler, I har i jeres team. Når vi får sat ord på og bliver bevidste om, hvad der kendetegner vores samarbejde og kommunikation, kan vi i langt højere grad sætte ind for at optimere dette – med øget tillid og psykologisk tryghed i teamet til følge. Det er helt essentielt til optimering af jeres kommunikation og måder at samarbejde på – såvel internt som eksternt.

I en skræddersyet workshop, hvor vi sammen gennemgår jeres teamkultur fra A-Z, kan vi bruge forskellige ledelses- og måleværktøjer. Jeres udbytte er et overblik over jeres samarbejdskultur, kommunikationsformer, metoder for feedback og læring etc. samt relevante input til en "teamkontrakt". 

Ingen teams er ens og derfor er mit udgangspunkt altid det konkrete team og den aktuelle situation i jeres virksomhed.

Praktisk info

Et forløb starter altid med et uforpligtende opstartsmøde, hvor kemi, målsætning, tidsperspektiv og ressourcer afstemmes. Herefter er prisen pr. dag 20.000 kr. ekskl. moms.

Forløbet kan afholdes i mine lokaler i Birkerød. Lokaler er inkluderet i prisen.

20.000ekskl. moms. (pr. dag)
Lad os tage en snak

Book et møde

Tag Skridtet
Inspiration

Tilmeld nyhedsbrev

Tag Skridtet
inspirator camilla mehlsen

Sådan øger du din emotionelle intelligens

Vi er helt primalt dybt afhængige af hinanden og af at være en del af et fællesskab! Ved hjælp af Emotionel Intelligens kan vi opbygge og fastholde bæredygtige relationer.

Formålet med at arbejde med emotionel intelligens er, at skabe indsigt i vores påvirkning på omgivelserne og give os redskaber til at optimere dette. Vi har som mennesker nemlig et stort behov for evnen til at bygge og fastholde produktive relationer. Det er en nødvendighed for at kunne indgå konstruktivt…

LÆS HELE ARTIKLEN
ydelserne

Prospectu tilbyder

Prospectu tilbyder kurser, workshops og individuelle forløb for ledere og virksomheder.

Kurser og uddannelse

Prospectu tilbyder skræddersyede kursus- og uddannelsesforløb for ledere og virksomheder. Kurserne er en kombination af teori, håndgribelige budskaber og konkrete værktøjer, som kan skabe en forandring i jeres organisation.

Læs mere

Workshops

I Prospectus workshops sættes der fokus på relevante udfordringer for jeres virksomhed. Sammen arbejder vi med jeres strategiske retning, så I får et nyt perspektiv på jeres udfordring og forslag til relevante tiltag.

Læs mere

Individuelle forløb

Med rigtig mange coachingspecialer i rygsækken, sammensættes et målrettet, individuelt forløb med coaching, som sigter mod personlig indsigt og udvikling.

Læs mere
Kundeudtalelser

Det siger mine kunder

Markus Clausen, Revisor HD-R, Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

”Kurset har givet mig en meget bedre forståelse for mine egne handlingsmønstre, og hvad jeg skal være opmærksom på omkring mig selv i en hektisk dagligdag.”

Per Jensen Ståhl, iværksætter

At have Enneagrammet som redskab til at udvikle sig selv som leder er helt unikt. Det har givet mig indsigt i mine udfordringer, styrker og udviklingsmuligheder. Jeg kan nu langt bedre læse mine ansatte, kunder og samarbejdspartnere og kan i højere grad bevidst vælge min adfærd. Udviklingen sker ikke på en dag... små skridt - med Camilla på sidelinjen som en fast partner i samarbejde og sparring.

Anne Skjødt Møller, HR Partner, DIS Study Abroad

”Camilla er en meget dygtig formidler. Det er en imponerende viden hun har om selvindsigt og -udvikling. Hun formår at præsentere sine budskaber med overbevisning og indlevelse, så den enkelte får konkrete værktøjer at bruge efter hendes kurser er afsluttede.”