High Performance Teams

Kan vi virkelig optimere mere i vores virksomheder?

Et højtydende team er i stand til at opnå ekstraordinære resultater, fordi de har skabt et fundament for produktiv kommunikation, innovative løsninger og høj præstation. Men hvordan skaber du som leder et High Performance Team?

Det er jo nærmest umuligt at forestille sig, at der er flere knapper at skrue på i vores virksomheder… Alle processer har fået en tur gennem vridemaskinen – om så den maskine har heddet LEAN, Kaizen, Six Sigma, Agil Projektledelse eller noget helt andet er sådan set underordnet. ALT er optimeret!

Så kan vi overhovedet gøre mere?

Det generelle svar på det spørgsmål er: Ja det kan vi! Som den amerikanske ledelsesguru og forsker, Patrick Lencioni, skriver i sin indledning til bogen ”De fem dysfunktioner i et team” (se mere om emnet her):

”Ikke økonomi. Ikke strategi. Ikke teknologi. Det er teamwork, der er og bliver den ultimative konkurrencefordel, både fordi det har så stor styrke og er så sjældent.”

Det handler altså om, at du som leder skal sørge for, at teamworket fungerer – at 1+1 giver 5. Ikke bare 3, men 5! Her er dit team innovativt, kreativt, selvtænkende, selvledende og – ikke mindst – selvlærende.

Og hvorfor er det så attraktivt at blive det? Det er det fordi, det er netop her, træerne kan gro ind i himlen! ”Men hvorfor?”, kunne kritikeren spørge… Det kan det, fordi der ved denne form for teamwork også er en kæmpe gevinst for den enkelte deltager i teamet. Alle mennesker har 3 grundlæggende motivationsfaktorer*:

 • Autonomy (indflydelse, selvbestemmelse og ansvar)
 • Mastery (de rigtige kompetencer, erfaring, opgaver, støtte og tid)
 • Purpose (mening i flere kontekster – både på opgaver, i afdelingen og i virksomhed som helhed)

Alle 3 motivationsfaktorer opfyldes i et team med godt teamwork og flow! Og derfor er det så motiverende for den enkelte, at bidrage maksimalt til teamet.

Det er i denne forbindelse naturligvis relevant at overveje, hvilken karakter af team I har brug for. Men i de fleste ”hjernevirksomheder” er der behov for innovative og selvkørende teams. Og i den forbindelse er dynamik mellem mennesker altså afgørende! Og det er netop denne dynamik, der kendetegner et ”High Performance Team” – eller på dansk; et højtydende team.

Definitionen på et højtydende team

Et højtydende team består af en gruppe mennesker, som arbejder sammen om at nå et fælles mål. De er i stand til at opnå ekstraordinære resultater, fordi de har skabt et fundament for produktiv kommunikation, innovative løsninger og høj præstation. Et højtydende team udkonkurrerer andre teams, og de overstiger forventningerne, som er udstukket. De lever efter begrebet:

No one of us is as smart as all of us.

Og skal vi sætte et pære-dansk symbol på dette fænomen, kunne det være dette legendariske billede fra 1992:

… Et team hvor alle medlemmer var centrale og hvor successen afhang styrken i fællesskabet og ikke af enkelt-stjerner!

 

Hvert højtydende team er unikt, men der er nogle fælles karakteristika, som går igen:

 • Tydelige præmisser (formål og værdier)
 • Entusiasme og beføjelser (uddelegering af ansvar)
 • Bæredygtige relationer og kommunikation
 • Fleksibilitet
 • Høj grad af tillid

I øvrigt alt sammen karakteristika som skabes med den emotionelle intelligens, i højere grad end den skabes med den kognitive intelligens...

Forhindringer

Så hvad forhindrer egentligt at teams er højtydende? Det blev jeg nysgerrig på i starten af 2019 og udførte derfor en større spørgeskemaundersøgelse blandt 100-vis af virksomhedsdeltagere på forskellige niveauer. Top 3 forhindringer på tværs af niveauer og brancher viste sig at være:

 • Dårlig kommunikation i teamet
 • Manglende tillid og psykologisk sikkerhed** i teamet
 • Uklar målsætning for teamet

Alle 3 alvorlige forhindringer for præstation af nogen art!

Rejsen mod at blive et højtydende team

Så hvordan tager et team hul på ambitionen om at blive højtydende? Det første – og måske vigtigste – skridt er, at teamet har brug for at få arbejdet med deres ”Teamkontrakt”. Se evt. mere om hvordan man kan arbejde med teams her. Arbejdet med Teamkontrakten er en struktureret og formaliseret proces, hvor teamet (på forkant) får drøftet alle de forhold, der er relevante for at kunne yde på højt niveau. Teamet skal i fællesskab bl.a. definere følgende vigtige emner:

 • Formål, vision og værdier
 • Operationelle guidelines og normer
 • Roller og ansvarsområder
 • Kommunikationsstrategier
 • Beslutnings-, autoritets- og konfliktløsningsstrategier
 • Mål- og projektleverancer
 • Ressourcer og support

Med kritikerens brille på kunne man (med rette) sige; ”jamen det er da ikke rocket science!!” Nej, det er jeg 100 % enig i! Jeg oplever bare helt utrolig mange teams, hvor ovenstående ikke er klart defineret (for alle) i teamet. Og er det defineret for nogen i teamet, gælder det nærmest med statsgaranti, at definitionerne ikke er enslydende og samstemmende hos medlemmerne!

Så hvis vi barberer alt fyldet fra, kan vi nøjes med at sige, at vi går fra "forventningsbaseret" til "aftalebaseret" samarbejde. En konkret og skriftlig forventningsafstemning om hvor teamet er på vej hen og hvordan de har tænkt sig at komme derhen. Det kalder man i konsulentbranchen også for hhv. destinationsmål og procesmål. Når teams I FÆLLESSKAB har fat i disse to begreber, ser jeg højtydende teams! Teams der er motiverede, innovative, selvledende og – vigtigst af alt – selvlærende.

Det lyder jo attraktivt – og nemt! Så hvorfor er alle teams ikke bare i mål med at være højtydende? Det er egentlig forståeligt nok. Det kræver nemlig en god portion MOD at komme i dybden med Teamkontrakten og de dilemmaer, der ligger bag, når man dykker ned i den enkeltes værdier, præferencer og prioriteringer. Det kræver tillid blandet teamets medlemmer, og det kræver en dygtig leder med indsigt i sine medarbejdere og sig selv. Det er her begrebet ”Situationsbestemt ledelse” i sandhed har sin berettigelse – men mere om det i en anden artikel…

Men det første – og det vigtigste – skridt for de enkelte teammedlemmer er; At overveje, hvordan du selv er et godt teammedlem… Hvis du har lyst, kan du læse mere om selvindsigt og personlig udvikling her.

Rigtig god fornøjelse😊

 

*Daniel Pinks teori fra 2011. Se evt. mere her

**Psykologisk sikkerhed: Hvor teammiljøet er karakteriseret ved interpersonel tillid og gensidig respekt og hvor medlemmerne er trygge ved at være sig selv.

Camilla Mehlsen

mail@prospectu.dk tlf: 53 63 94 32
Lad os tage en snak

Book et møde

Tag Skridtet
Kontakt

Lad os udfolde dit potentiale

Kontakt
ydelserne

Prospectu tilbyder

Prospectu tilbyder foredrag, kurser, workshops og individuelle forløb for ledere og virksomheder.

Workshops, foredrag og kurser

I Prospectus workshops, foredrag og kurser sættes der fokus på relevante udfordringer for jeres virksomhed. Sammen arbejder vi med jeres kultur - med konkrete værktøjer til at håndtere netop jeres udfordringer på i jeres strategiske retning.

Læs mere

Individuelle forløb

Med rigtig mange coachingspecialer i rygsækken, sammensættes et målrettet, individuelt forløb med coaching, som sigter mod personlig indsigt og udvikling.

Læs mere

Interim opgaver

Jeg tilbyder løsning af interim opgaver, eksempelvis som interim direktør/økonomichef i mindre og mellemstore virksomheder eller med assistance til konkrete, ledelsesmæssige opgaver i en mellemperiode

Læs mere
Kundeudtalelser

Det siger mine kunder

Per Jensen Ståhl, iværksætter

At have Enneagrammet som redskab til at udvikle sig selv som leder er helt unikt. Det har givet mig indsigt i mine udfordringer, styrker og udviklingsmuligheder. Jeg kan nu langt bedre læse mine ansatte, kunder og samarbejdspartnere og kan i højere grad bevidst vælge min adfærd. Udviklingen sker ikke på en dag... små skridt - med Camilla på sidelinjen som en fast partner i samarbejde og sparring.

Per Thomas Dahl, Direktør, CLT Denmark A/S

”Super indsigtsfuldt kursus hvor selvindsigt kombineret med viden om de øvrige personprofiler fra Enneagrammet, helt klart vil bidrage positivt til min interaktion med omverdenen og i særdeleshed i mit daglige lederskab. Camilla er saglig, dygtig og meget nærværende som underviser og facilitator.”

Anne Skjødt Møller, HR Partner, DIS Study Abroad

”Camilla er en meget dygtig formidler. Det er en imponerende viden hun har om selvindsigt og -udvikling. Hun formår at præsentere sine budskaber med overbevisning og indlevelse, så den enkelte får konkrete værktøjer at bruge efter hendes kurser er afsluttede.”