Tuckmans model for teamets stadier

High Performance igennem teamudvikling

Når der er udskiftning i teamet, starter rejsen rundt i 4-kanten igen, hvor teamet forhåbentligt og forventeligt har lært af tidligere rejser, og dermed kan gennemføre næste tur på et højere niveau af indsigt.

Der er lavet utrolig megen forskning på teams og performance! Én af de mest anerkendte og anvendte modeller er Tuckmans udviklingsmodel for forventelige faser et team skal igennem. Modellen er tilpas simpel og logisk til, at den er anvendelig i stort set alle sammenhænge og i stort set alle typer af teams. Simpliciteten gør den let tilgængelig og ”ufarlig” i sin anvendelse, hvorfor den er utrolig populær i mange virksomheder.

Tuckmans udviklingsmodel

Modellen er i princippet ”bare” en metode til at få italesat hvilke faser et team skal igennem, herunder italesættelse af, hvor teamet befinder sig. Det er nemlig ikke altid, at de enkelte teammedlemmer er helt enige om det.

De enkelte faser i den rektangulære model er:

  • Formning
  • Storming
  • Norming
  • Performning

Formning: I den første fase lærer vi hinanden at kende

I den første fase bliver teamet og alle relationer skabt. Vi er derfor forsigtige og høflige overfor hinanden, da vi gerne vil accepteres af de andre i teamet. Vi begynder at lave regler, målsætninger, afklare værdier og roller. Der er et fokus på de enkelte medlemmers styrker og svagheder i et forsøg på, at teamet kan orientere sig i sin nye form. Der er et stort behov for klarhed i denne fase af et teams levetid.

Stormning: I den næste fase udfordrer vi hinanden

I den næste fase begynder personlighederne at vise deres sande ansigt. Nu udfordrer medlemmerne hinanden og meningerne kommer til kende. Forskellene teammedlemmerne imellem bliver tydelige. Her begynder medlemmerne at stille krav til hinanden og indgå i konflikter – de tester hinanden. Fokus er i høj grad på individuelle behov og interesser.

Stormning-fasen kan være utrolig sund. Den kræver dog at medlemmerne formår at gøre konflikten konstruktiv og bytte perspektiv med hinanden. Der er et stort behov for at skabe bevidsthed om grænser – både medlemmerne imellem og for teamet som helhed. Hvis teamet ikke formår at holde konflikterne konstruktive, undertrykker disse eller forledes til at skabe syndebukke, kan denne fase (og dermed konflikten) blive ”kronisk”. Hvilket kan få den konsekvens, at der blokeres for teamets mulighed for at bevæge sig videre til næste fase.

Normning: Teamet har en fælles forståelse for hinanden

I den 3. fase kommer teamet for alvor i gang med arbejdet. Nu forstår medlemmerne hinanden og hinandens værdier. Der begynder at tegne sig en ”enhedsfornemmelse” – et ”vi”. De arbejdsmæssige vaner og rutiner formes og der er høj grad af konsensus i teamet. Kulturen tager for alvor sin form og der er et stort behov for tillid i teamet. Hvis tilliden og fortroligheden kommer til at blokere for den fælles ansvarlighed, kan dette blokere for at teamet bevæger sig videre til den næste, og sidste, fase.


Performning: High Performance

I den sidste fase er der en høj grad af fokus på mål, processer og læring. Dialogen er åben og konstruktiv og der er en god balance mellem ”vi” og ”jeg”. Her er teamet produktivt, selvledende, selvlærende og dermed indbegrebet af et High Performance Team.

Der er masser af relevant og spændende litteratur om modellen. Du kan evt. dykke længere ned i indholdet i de enkelte faser her: hr.mit.edu/learning-topics/teams/articles/stages-development.

Teamudvikling og dens udfordringer

Min oplevelse er, at mange teams der går i stå, er hoppet for hurtigt over Storming-fasen. De har ikke fået håndteret de konflikter, der er behov for at få håndteret. Alternativt er de, i pænhedens navn, blevet fastlåst i Norming-fasen.

Vores pæne, skandinaviske kultur stiller altså krav til dig som leder af teams – konstruktive konflikter er vigtige og nødvendige!

Camilla Mehlsen

mail@prospectu.dk tlf: 53 63 94 32
Lad os tage en snak

Book et møde

Tag Skridtet
Kontakt

Lad os udfolde dit potentiale

Kontakt
ydelserne

Prospectu tilbyder

Prospectu tilbyder foredrag, kurser, workshops og individuelle forløb for ledere og virksomheder.

Workshops, foredrag og kurser

I Prospectus workshops, foredrag og kurser sættes der fokus på relevante udfordringer for jeres virksomhed. Sammen arbejder vi med jeres kultur - med konkrete værktøjer til at håndtere netop jeres udfordringer på i jeres strategiske retning.

Læs mere

Individuelle forløb

Med rigtig mange coachingspecialer i rygsækken, sammensættes et målrettet, individuelt forløb med coaching, som sigter mod personlig indsigt og udvikling.

Læs mere

Interim opgaver

Jeg tilbyder løsning af interim opgaver, eksempelvis som interim direktør/økonomichef i mindre og mellemstore virksomheder eller med assistance til konkrete, ledelsesmæssige opgaver i en mellemperiode

Læs mere
Kundeudtalelser

Det siger mine kunder

Økonomidirektør i en produktionsvirksomhed på Sjælland

"Vi fik virkelig noget at tænke over efter et par dage hos Camilla!"

Per Thomas Dahl, Direktør, CLT Denmark A/S

”Super indsigtsfuldt kursus hvor selvindsigt kombineret med viden om de øvrige personprofiler fra Enneagrammet, helt klart vil bidrage positivt til min interaktion med omverdenen og i særdeleshed i mit daglige lederskab. Camilla er saglig, dygtig og meget nærværende som underviser og facilitator.”

Kursusdeltager på Selvindsigt og ledelse af mennesker

"Det har været et fantastisk kursus - det burde være obligatorisk for alle ledere!"