Enneagrammet – IEQ9-teamrapport

Enneagrammet og teamdynamikker

En IEQ9 Teamrapport giver jer et unikt indblik i, hvilke dynamikker der udspiller sig i forskellige situationer i jeres dagligdag. Både i relation til håndtering af opgaver, i konfliktsituationer og rent motivationsmæssigt.

At være en del af en virksomhed og et team stiller store krav til den enkeltes rummelighed og respekt for andres syn på verden. Det er uden tvivl et individuelt og menneskeligt ansvar at være en god medarbejder og et godt teammedlem! Dog er der et kæmpe uudnyttet potentiale i at forstå, hvilke dynamikker der udspiller sig i en virksomhed og i et team. Disse dynamikker er naturligvis præget af de mennesker, der deltager i virksomheden og i teamet. Men det gælder i virksomheder, som det gælder i alle andre grupper;

Der er en X-faktor… det usynlige, som ingen kan få øje på… Nemlig det, der opstår, når mennesker sættes sammen og placeres i en kontekst; KULTUR. 

Ingen ser nogensinde kulturen udvikle sig, men alle er en del af den og ingen kan undse sig at have sin del af påvirkningen på den. En kultur kan være gavnende, men den kan også være hæmmende. Ofte er den lidt af det hele. Kunsten er at få øje på og værdsætte de gavnede elementer og få disse til at vokse og gro. En mindst ligeså stor kunst er det dog, at få øje på bremseklodsen og de hæmmende elementer og have modet til at tage fat om nældens rod.

Kravene til virksomheder og organisationer er de senere år eksploderet – og der er ingen tegn på, at dette ændres de kommende år. Derfor er centrale kvaliteter for et team bl.a. evnen til at:

  • Være fleksible og udvise forståelse
  • Være forandringsparate
  • At kunne samarbejde

Alle virksomheder og teams har på tværs af funktioner brug for disse centrale kvaliteter for at kunne optimere.

IEQ9 Teamrapport – et nyt perspektiv på jeres team

En IEQ9 Teamrapport giver jer et unikt indblik i, hvilke dynamikker der udspiller sig i forskellige situationer i jeres dagligdag. Både i relation til håndtering af opgaver, i konfliktsituationer og rent motivationsmæssigt. Det er en rapport, der på mange niveauer beskriver de muligheder og faldgruber teamet rummer når såvel individuelle som teamrelaterede dynamikker tages i betragtning. Rapporten har sit fokus på potentielle udviklingsmuligheder og beskriver tillige, hvorledes betydningen af øget individuel ansvarlighed, påvirker individets og teamets muligheder, for at vokse og udvikle sig.

I teamrapporten beskrives teamets primære Enneagramstil og -profil, med sit unikke værdisæt og egenskaber. Herunder berøres:

  • effekt på målsætninger
  • ledelsesstil
  • positive kvaliteter og medfølgende udfordringer
  • et perspektiv på teamets udtryksmåder og hvad I med fordel kan overveje for at opbygge et mere balanceret udtryk
  • et overblik over jeres sandsynlige måde at håndtere relationer og udfordringer på.

Herudover beskrives teamets sandsynlige handlemåder i de forskellige faser i et teams udvikling (Team Stages, se mere her), ligesom rapporten omfatter en her-og-nu stressprofil for teamet.

Rapporten er et utroligt professionelt og effektivt værktøj, som allerede anvendes af rigtig mange virksomheder og organisationer. Det unikke ved IEQ9-teamrapporten er det altoverskyggende fokus på teamets udviklingsmuligheder. Rapporten er meget tydelig omkring, hvilke udviklingsmuligheder I har og hvad I kan gøre for at komme videre i jeres udvikling.

For at rekvirere teamrapporten, kræver det, at alle medlemmer af teamet forinden har udført en IEQ9-test.

God fornøjelse med at dykke ned i jeres dynamikker😊

Camilla Mehlsen

mail@prospectu.dk tlf: 53 63 94 32
Lad os tage en snak

Book et møde

Tag Skridtet
Kontakt

Lad os udfolde dit potentiale

Kontakt
ydelserne

Prospectu tilbyder

Prospectu tilbyder foredrag, kurser, workshops og individuelle forløb for ledere og virksomheder.

Workshops, foredrag og kurser

I Prospectus workshops, foredrag og kurser sættes der fokus på relevante udfordringer for jeres virksomhed. Sammen arbejder vi med jeres kultur - med konkrete værktøjer til at håndtere netop jeres udfordringer på i jeres strategiske retning.

Læs mere

Individuelle forløb

Med rigtig mange coachingspecialer i rygsækken, sammensættes et målrettet, individuelt forløb med coaching, som sigter mod personlig indsigt og udvikling.

Læs mere

Interim opgaver

Jeg tilbyder løsning af interim opgaver, eksempelvis som interim direktør/økonomichef i mindre og mellemstore virksomheder eller med assistance til konkrete, ledelsesmæssige opgaver i en mellemperiode

Læs mere
Kundeudtalelser

Det siger mine kunder

Mette Høygaard Michaelsen, HR Director Northern Europe, JELD-WEN

”Et samarbejde med Camilla kan ikke undgå at føre til øget indsigt og tankevækkende input. Camilla ved, hvad hun taler om, og så er hun tilmed en energisk og engageret formidler.”

Per Thomas Dahl, Direktør, CLT Denmark A/S

”Super indsigtsfuldt kursus hvor selvindsigt kombineret med viden om de øvrige personprofiler fra Enneagrammet, helt klart vil bidrage positivt til min interaktion med omverdenen og i særdeleshed i mit daglige lederskab. Camilla er saglig, dygtig og meget nærværende som underviser og facilitator.”

Anne Skjødt Møller, HR Partner, DIS Study Abroad

”Camilla er en meget dygtig formidler. Det er en imponerende viden hun har om selvindsigt og -udvikling. Hun formår at præsentere sine budskaber med overbevisning og indlevelse, så den enkelte får konkrete værktøjer at bruge efter hendes kurser er afsluttede.”