Workshops, foredrag og kurser

Samarbejde og kommunikation – det velfungerende team

Vil du og dit team med op på et højere niveau? Et niveau, hvor I er innovative, kreative, selvledende og – ikke mindst – selvlærende?

Alle teams præges af en kultur. Og den kultur er udslagsgivende for jeres kommunikations- og samarbejdsform (både internt og eksternt) samt jeres evne til at tilpasse jer skiftende krav og vilkår. Sammen undersøger vi, hvordan jeres samarbejde og kommunikation udfolder sig i netop jeres team.

En virksomheds langsigtede succes er 100% afhængig af, hvor velfungerende samarbejdet i virksomheden er – og i særlig grad samarbejdet i lederteamet... Et velfungerende lederteam har høj grad af tillid til hinanden, hvormed de tør indgå i ufiltrerede diskussioner om alle de for virksomheden relevante emner. Når dette er en naturlig del af kulturen, ser vi virksomheder og lederteams der i høj grad tager ejerskab, skaber klarhed og bakker op om de fælles beslutninger. Vi ser også i langt højere grad en naturlig, fælles ansvarsfølelse og villighed til at holde hinanden ansvarlige. Mange teams er dog ret ubevidste omkring, hvordan deres samarbejde og kommunikation egentlig foregår...

Her hjælpes I til at få et overblik og få struktureret de spilleregler, I har i jeres team. Når vi får sat ord på og bliver bevidste om, hvad der kendetegner vores samarbejde og kommunikation, kan vi i langt højere grad sætte ind for at optimere dette – med øget tillid og psykologisk tryghed i teamet til følge. Det er helt essentielt til optimering af jeres kommunikation og måder at samarbejde på – såvel internt som eksternt.

I et skræddersyet forløb, hvor vi sammen gennemgår jeres teamkultur fra A-Z, kan vi bruge forskellige ledelses- og måleværktøjer. Jeres udbytte er et overblik over jeres samarbejdskultur, kommunikationsformer, metoder for feedback og læring etc. samt relevante input til en "teamkontrakt". 

Ingen teams er ens og derfor er mit udgangspunkt altid det konkrete team og den aktuelle situation i jeres virksomhed.

Læs evt. mere her:

Praktisk info

Et forløb starter altid med et uforpligtende opstartsmøde, hvor kemi, målsætning, tidsperspektiv og ressourcer afstemmes.

Forløbet kan afholdes i mine lokaler i Birkerød (op til 15 deltagere). Lokaler og alle materialer er inkluderet i prisen.

Alle forløb er naturligvis fortrolige og underlagt tavshedspligt.

20.000 kr.ekskl. moms. (pr. dag)
Lad os tage en snak

Book et møde

Tag Skridtet
Kontakt

Lad os udfolde dit potentiale

Kontakt
inspirator camilla mehlsen

Sådan øger du din emotionelle intelligens

Vi er helt primalt dybt afhængige af hinanden og af at være en del af et fællesskab! Ved hjælp af Emotionel Intelligens kan vi opbygge og fastholde bæredygtige relationer.

Formålet med at arbejde med emotionel intelligens er, at skabe indsigt i vores påvirkning på omgivelserne og give os redskaber til at optimere dette. Vi har som mennesker nemlig et stort behov for evnen til at bygge og fastholde produktive relationer. Det er en nødvendighed for at kunne indgå konstruktivt…

LÆS HELE ARTIKLEN
ydelserne

Prospectu tilbyder

Prospectu tilbyder foredrag, kurser, workshops og individuelle forløb for ledere og virksomheder.

Workshops, foredrag og kurser

I Prospectus workshops, foredrag og kurser sættes der fokus på relevante udfordringer for jeres virksomhed. Sammen arbejder vi med jeres kultur - med konkrete værktøjer til at håndtere netop jeres udfordringer på i jeres strategiske retning.

Læs mere

Individuelle forløb

Med rigtig mange coachingspecialer i rygsækken, sammensættes et målrettet, individuelt forløb med coaching, som sigter mod personlig indsigt og udvikling.

Læs mere

Interim opgaver

Jeg tilbyder løsning af interim opgaver, eksempelvis som interim direktør/økonomichef i mindre og mellemstore virksomheder eller med assistance til konkrete, ledelsesmæssige opgaver i en mellemperiode

Læs mere
Kundeudtalelser

Det siger mine kunder

Morten Lønsbo, Partner, statsautoriseret revisor, GLB Revision

”Det har været en sand fornøjelse at have Camilla som coach. Hun havde nemt ved at forstå mig og havde de rigtige løsninger på mine udfordringer, som jeg havde på min rejse. Hun hjalp mig virkelig meget med at få min viden ud på en præsentabel måde, og jeg dermed fik mere styr på min nervøsitet.”

Per Thomas Dahl, Direktør, CLT Denmark A/S

”Super indsigtsfuldt kursus hvor selvindsigt kombineret med viden om de øvrige personprofiler fra Enneagrammet, helt klart vil bidrage positivt til min interaktion med omverdenen og i særdeleshed i mit daglige lederskab. Camilla er saglig, dygtig og meget nærværende som underviser og facilitator.”

Partner i ét af revisionshusene i Big4

"Vi er begyndt at kommunikere på en helt anden måde i ledergruppen. Faktisk sådan, at vores medarbejdere har spurgt til det..."