Enneagrammets anvendelse på arbejdspladsen

Enneagrammet – som udviklings- og ledelsesværktøj

At være en del af en arbejdsplads stiller store krav til rummelighed og respekt for andres syn på verden.

Ofte er vores hverdag præget af deadlines, tidspres og høje forventninger. Det pres gør, at vi er mere tilbøjelige til at reagere pr. automatik og dermed på den måde, vi har fået ”programmeret ind” i vores impulssystem. Vi er således ret afhængige af, hvilke vaner og reaktionsmønstre, vi har lært at benytte os af. Når vi er ubevidste om dette, risikerer vi at være den knap så gode udgave af os selv – den udgave vi helst ikke indser og erkender, hverken overfor os selv eller overfor andre. Måske bliver vi den udgave, hvor vi glemmer at lytte nysgerrigt, men i stedet dømmer og fordømmer dem, som har et andet syn på verden end os selv?

Med indsigt i og forståelse for forskellige mønstre, værdier og synspunkter, kan vi dog langt bedre håndtere os selv i disse situationer – hvilket er til stor gavn for os selv, men også for vores tilgang til kolleger og arbejdsopgaver.

Enneagrammet er et unikt udviklings- og ledelsesværktøj til netop dette formål! Det består af 9 grundlæggende personlighedstyper, baseret på forskellige typers dybtliggende motiver for det de gør, tænker og føler. Enneagrammet favner (helt unikt) det ubevidste sind og giver os dermed indsigt i motiv og frygt BAG adfærden. Det er ret nyttigt, når vi skal kigge ind i os selv og blive klogere på os selv og vores reaktionsmønstre. Men i lige så høj grad, til at blive klogere på andres måder at reagere på.

Jeg tror på, at hvis vi skal lave varige adfærdsændringer, har vi brug for at FORSTÅ det, der trigger adfærden. Og det er netop det, Enneagrammet kan hjælpe med – det er en forståelsesramme for forskellige menneskelige kvaliteter, disses forsvarsmekanismer og hvad der trigger dem.

Selve navnet ”Enneagram” kommer af græsk, hvor ennea betyder ni, og gram betyder model.

Enneagrammet er altså en model bestående af 9 punkter, tegnet i en cirkel, med et punkt for hver personlighedstype.

Enneagrammet blev først kendt i den vestlige verden, da den armenske filosof og lærer Georg Ivanovich Gurdjieff (1872-1949), som i mange år rejste rundt i verden og besøgte klostre og mysterieskoler, bragte den hertil. I 1920 grundlagde han "Institut for Menneskers Harmoniske Udvikling" i Frankrig. Her hjalp han mennesker til personlig udvikling ved at give dem forskellige meditative og fysiske opgaver, som skulle gøre dem bevidste om deres egne handlings- og tankemønstre, sandsynligvis på basis af Enneagrammet.
Oscar Ichazo udviklede Enneagrammet til den personlighedsmodel vi kender i dag. I 1970erne startede han den første offentligt tilgængelige undervisning i Arica, Chile og grundlagde senere Arica Instituttet i New York.

I Danmark findes der en forening (IEA) som har til formål at fremme forståelsen af Enneagrammet samt sikre professionel og etisk brug af Enneagrammet. Se mere på www.iea-danmark.dk. Den danske forening er en afdeling af den internationale forening International Enneagram Association – www.internationalenneagram.org – hvor du også kan finde spændende links og litteratur.

Enneagrammets anvendelse på arbejdspladsen

Vi investerer dagligt hele vores person i vores arbejde. Igennem dybdegående kendskab til os selv, kan vi helt autentisk og naturligt fungere som den bedste udgave af os selv, den bedste rollemodel for vores omverden og for de medarbejdere, vi udfører en lederrolle overfor. Men udover selvindsigten har vi stor gavn af at kunne stille os nysgerrige overfor andres måder at reagere på. Og med denne nysgerrighed kan vi opnå indsigt i andres motiver og reaktionsmønstre.

Formålet med indsigten er, at vi kan få et perspektiv på de dynamikker, der udspiller sig, når vi samarbejder og kommunikerer med andre. Populært sagt kan indsigt i Enneagrammet hjælpe os til at ”bytte briller” og se verden gennem vores kollegers øjne.

Enneagrammet kan hjælpe os med at få svar på bl.a. disse virkeligt centrale spørgsmål:

  • Hvordan håndterer jeg selv dagligdagens udfordringer professionelt og med overskud?
  • Hvad er det, jeg gør under pres? Og hvad er det, jeg ikke gør…?
  • Hvilke unikke ressourcer rummer jeg – og hvilke rummer mine kolleger?
  • Hvad er det, min kollega tror på og værdsætter, siden vedkommende reagerer?
  • Hvilken rolle kan jeg selv spille i at påvirke samarbejdet og kulturen i en positiv retning?

Når en leder forstår at udnytte sine (egne og) medarbejderes styrker og udfordringer konstruktivt, kan udbyttet af samarbejdet optimeres – ikke alene for at optimere præstationen i teamet, men også til gavn for trivsel og arbejdsglæde. Det er min erfaring, at Enneagrammet er særligt virksomt til at forebygge og håndtere konflikter og stress. Det er det fordi, det vækker vores nysgerrighed for andres syn på verden og nysgerrighed er i sig selv inviterende og inkluderende. To forhold, der er virkeligt centrale ved såvel konflikthåndtering som stressforebyggelse.

Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse på din rejse😊

Camilla Mehlsen

mail@prospectu.dk tlf: 53 63 94 32
Lad os tage en snak

Book et møde

Tag Skridtet
Kontakt

Lad os udfolde dit potentiale

Kontakt
ydelserne

Prospectu tilbyder

Prospectu tilbyder foredrag, kurser, workshops og individuelle forløb for ledere og virksomheder.

Workshops, foredrag og kurser

I Prospectus workshops, foredrag og kurser sættes der fokus på relevante udfordringer for jeres virksomhed. Sammen arbejder vi med jeres kultur - med konkrete værktøjer til at håndtere netop jeres udfordringer på i jeres strategiske retning.

Læs mere

Individuelle forløb

Med rigtig mange coachingspecialer i rygsækken, sammensættes et målrettet, individuelt forløb med coaching, som sigter mod personlig indsigt og udvikling.

Læs mere

Interim opgaver

Jeg tilbyder løsning af interim opgaver, eksempelvis som interim direktør/økonomichef i mindre og mellemstore virksomheder eller med assistance til konkrete, ledelsesmæssige opgaver i en mellemperiode

Læs mere
Kundeudtalelser

Det siger mine kunder

Per Thomas Dahl, Direktør, CLT Denmark A/S

”Super indsigtsfuldt kursus hvor selvindsigt kombineret med viden om de øvrige personprofiler fra Enneagrammet, helt klart vil bidrage positivt til min interaktion med omverdenen og i særdeleshed i mit daglige lederskab. Camilla er saglig, dygtig og meget nærværende som underviser og facilitator.”

Per Jensen Ståhl, iværksætter

At have Enneagrammet som redskab til at udvikle sig selv som leder er helt unikt. Det har givet mig indsigt i mine udfordringer, styrker og udviklingsmuligheder. Jeg kan nu langt bedre læse mine ansatte, kunder og samarbejdspartnere og kan i højere grad bevidst vælge min adfærd. Udviklingen sker ikke på en dag... små skridt - med Camilla på sidelinjen som en fast partner i samarbejde og sparring.

Økonomidirektør i en produktionsvirksomhed på Sjælland

"Vi fik virkelig noget at tænke over efter et par dage hos Camilla!"