Hvad nu hvis ...

...der er en anden og bedre måde at drive forretning på?

Scroll for at se mere

Inspirator Camilla Mehlsen

Mod på udvikling?

Camilla Mehlsen fra Prospectu faciliterer processer der sikrer, at nye og relevante perspektiver inddrages - med det resultat, at I får mod på udvikling på individuelt og kollektivt plan.

Prospectu har til formål at inspirere virksomheder og deres ledere til at se andre og bedre veje til målet. 

Alle virksomheder har muligheden for at trives og vækste på en bære- og væredygtig måde – kunsten er at få øje på kernen i det, der står i vejen og turde ændre på det.

Prospectu retter fokus mod virksomhedens interne og eksterne relationer. Med nyttig viden og praktiske modeller udfordres og udvikles jeres måde at drive forretning på. Det giver bedre ledere, gladere medarbejdere og et mere effektivt samarbejde både internt og eksternt i virksomheden.

Har du mod på udvikling – men mangler konkrete værktøjer?

KONTAKT
Alle ved at kultur spiser strategi til morgenmad - så hvad spiser den egentlig til frokost...?

- Camilla Mehlsen
inspirator camilla mehlsen

Sådan øger du din emotionelle intelligens

Vi er helt primalt dybt afhængige af hinanden og af at være en del af et fællesskab! Ved hjælp af Emotionel Intelligens kan vi opbygge og fastholde bæredygtige relationer.

Formålet med at arbejde med emotionel intelligens er, at skabe indsigt i vores påvirkning på omgivelserne og give os redskaber til at optimere dette. Vi har som mennesker nemlig et stort behov for evnen til at bygge og fastholde produktive relationer. Det er en nødvendighed for at kunne indgå konstruktivt…

LÆS HELE ARTIKLEN
ydelserne

Prospectu tilbyder

Prospectu tilbyder foredrag, kurser, workshops og individuelle forløb for ledere og virksomheder.

Workshops, foredrag og kurser

I Prospectus workshops, foredrag og kurser sættes der fokus på relevante udfordringer for jeres virksomhed. Sammen arbejder vi med jeres kultur - med konkrete værktøjer til at håndtere netop jeres udfordringer på i jeres strategiske retning.

Læs mere

Individuelle forløb

Med rigtig mange coachingspecialer i rygsækken, sammensættes et målrettet, individuelt forløb med coaching, som sigter mod personlig indsigt og udvikling.

Læs mere

Interim opgaver

Jeg tilbyder løsning af interim opgaver, eksempelvis som interim direktør/økonomichef i mindre og mellemstore virksomheder eller med assistance til konkrete, ledelsesmæssige opgaver i en mellemperiode

Læs mere
Kundeudtalelser

Det siger mine kunder

Økonomidirektør i en produktionsvirksomhed på Sjælland

"Vi fik virkelig noget at tænke over efter et par dage hos Camilla!"

Kursusdeltager på Selvindsigt og ledelse af mennesker

"Det har været et fantastisk kursus - det burde være obligatorisk for alle ledere!"

Jane Kappel, Tax Manager, Redmark

"Camillas kursus har givet mig en dybere forståelse for, hvorfor forskellige mennesker reagerer forskelligt på de samme påvirkninger. Jeg har derudover lært mig selv meget bedre at kende. Alle ledere burde tage et Enneagramkursus hos Camilla – det ville give dem en bedre forståelse for deres medarbejdere, og forbedre klimaet i enhver organisation. Camilla er desuden en dygtig underviser, der forstår at formidle stoffet på en spændende og meget nærværende måde."