Enneagrammet – IEQ9-rapport

Enneagrammet – IEQ9-rapport

Den mest omfattende, gennemarbejdede og valide test på markedet!

Hvordan bliver vi klogere på os selv og får taget hul på rejsen mod øget balance og selvindsigt? En Enneagram-test kan være et rigtig godt bud på et konstruktivt sted at starte! Via Integrative Enneagram Solutions tilbyder Prospectu den absolutte topmodel indenfor Enneagramtype-tests – IEQ9. Testen giver dig en indikation af din Enneagramtype og en medfølgende rapport giver dig en lang række øvrige interessante informationer.

Modsat rigtig mange andre persontypologier rummer Enneagrammet en enorm nuancering – bl.a. ved at tilknytte instinkter, niveau for selvindsigt og meget meget mere. Når alt ganges ud, er der faktisk 1.458 forskellige kombinationsmuligheder! Derfor giver det også sig selv, at værktøjet ikke er beregnet til stigmatisering eller til at ”putte folk i kasser”… I steget egner det sig rigtig godt til at genskabe balance i livet, arbejde med selvindsigt og selvudvikling. Det særlige ved IEQ9-test og rapport er nemlig, at konceptet rummer helt specifikke udviklingsveje for den enkelte, nuancerede personlighedstype.

 

Enneagrammet som udviklingsværktøj

Rapporten er i udgangspunktet et værktøj til din personlige udvikling. Den er dog i høj grad også relevant for din professionelle udvikling – og dermed for udviklingen af din virksomhed! Når vi skal samarbejde med andre mennesker, er det nemlig helt centralt at vi forstår dem og deres motivation. Men for at kunne forstå andre – og være i stand til at agere på vores forståelse – har vi først og fremmest brug for at forstå og kunne håndtere os selv.

En dygtig leder er en selvindsigtsfuld leder...

IEQ9-tests og medfølgende rapporter er rigtig ofte en del af kurser og workshops hos Prospectu. Min erfaring har vist mig, at læring og indsigt kommer langt mere effektivt når først vi har åbnet op for at turde at kigge ind i os selv og reflektere over vores reaktionsmønstre. Og så hjælper det helt utrolig meget på spiseligheden, at konceptet er så gennemarbejdet og giver organisationen et ”sprog” for typernes adfærd og motiver. Det giver en mulighed for at det hele kan håndteres med lidt humor😉 Og det kan der være god brug for, når vi skal samle mod til udvikling…

Når vi tænker over vores hjernes vidunderlige evne til at skabe nye forbindelser under de rigtige omstændigheder, giver det rigtig god mening, at det kræver en god portion mod at se os selv ærligt og uden filter! Vi mennesker er nemlig programmerede til at forsvare os selv og vores synspunkter – det er en overlevelsesmekanisme i os, som evolutionen har båret med til i dag. Derfor kræver det målrettet beslutning og aktiv handling at give hjernen de omstændigheder, den har brug for, for at åbne vores perspektiv for os selv og andre. Det er det største udbytte, Prospectus kunder beskriver at få ved at bruge Enneagrammet i deres udviklingsproces!

IEQ9-rapportens konkrete værktøjer til i jeres virksomhed

Rapporterne er utroligt omfattende og kan anvendes meget forskelligt, afhængig af behovet i virksomheden. Den mest anvendte fremgangsmåde er at alle medarbejdere, teamet, ledergruppen e.lign. på en workshop introduceres til Enneagrammet, hvorefter alle udfylder en online IEQ9-test. Herefter gennemgås tests og rapporter individuelt efterfulgt af en fælles opsamling på de dynamikker, der kan tænkes at udspille sig i samarbejdet i teamet. Det er min erfaring, at teamets udviklingsområder og udfordringer herefter kan adresseres efter behov og langt mere ærligt, direkte og effektivt.

Rapporten findes i to udgaver; Standard (23 sider) og Professionel (41 sider).

Indholdet i IEQ9-standardrapporten

I standard-rapporten beskrives din primære Enneagramtype med sine positive kvaliteter og medfølgende udfordringer samt det underliggende motiv og frygt. Herudover indeholder rapporten også bl.a.:

 • En nuanceret beskrivelse af din undertype, hvor der er taget hensyn til din unikke sammensætning af de primale instinkter – Overlevelse, Social og Én-til-én
 • Et perspektiv på dine udtryksmåder og hvad du med fordel kan overveje for at opbygge et mere balanceret udtryk
 • Et indblik i din nuværende balance og selvindsigt og hvad du med fordel kan praktisere for at fastholde indre balance
 • En her-og-nu presprofil på seks forskellige livsområder.

Det unikke ved IEQ9-rapporten er det altoverskyggende fokus på dine udviklingsmuligheder. Rapporten er meget tydelig omkring, hvilke udviklingsmuligheder du har og hvad du kan gøre for at komme videre i din udvikling.

Den professionelle IEQ9-rapport

Den professionelle rapport beskriver, udover elementerne i standard-rapporten:

 • Din kommunikationsstil og hvad du med fordel kan være opmærksom på når du kommunikerer med andre
 • Dine mønstre når du giver og modtager feedback og hvad du med fordel kan være opmærksom på (både når du giver og modtager feedback)
 • En feedback guide der kan være nyttig, når du har brug for indspark til feedback-metoder til de forskellige personlighedstyper
 • Din måde at håndtere konflikter på og hvordan du bedst muligt får fat i evnen til selvregulering
 • Et indblik i dine mønstre omkring beslutningstagning, herunder påvirkning af dit primale instinkt og dit stressniveau
 • Din lederstil – såvel på operationelt plan samt på strategisk plan
 • Din tilgang til det at arbejde i et team samt hvorledes du påvirkes af – og selv påvirker – teamdynamikkerne


Hvis du får lyst til senere at opgradere din standard-rapport til en professionel-rapport, er dette en mulighed – og det koster kun prisforskellen på de to rapporter! Der findes også en rapport, der omfatter hele jeres team. Læs mere om IEQ9- teamrapporten.

Testen og rapporterne er også tilgængelige på engelsk.

Camilla Mehlsen

mail@prospectu.dk tlf: 53 63 94 32
Lad os tage en snak

Book et møde

Tag Skridtet
Kontakt

Lad os udfolde dit potentiale

Kontakt
ydelserne

Prospectu tilbyder

Prospectu tilbyder foredrag, kurser, workshops og individuelle forløb for ledere og virksomheder.

Workshops, foredrag og kurser

I Prospectus workshops, foredrag og kurser sættes der fokus på relevante udfordringer for jeres virksomhed. Sammen arbejder vi med jeres kultur - med konkrete værktøjer til at håndtere netop jeres udfordringer på i jeres strategiske retning.

Læs mere

Individuelle forløb

Med rigtig mange coachingspecialer i rygsækken, sammensættes et målrettet, individuelt forløb med coaching, som sigter mod personlig indsigt og udvikling.

Læs mere

Interim opgaver

Jeg tilbyder løsning af interim opgaver, eksempelvis som interim direktør/økonomichef i mindre og mellemstore virksomheder eller med assistance til konkrete, ledelsesmæssige opgaver i en mellemperiode

Læs mere
Kundeudtalelser

Det siger mine kunder

Morten Lønsbo, Partner, statsautoriseret revisor, GLB Revision

”Det har været en sand fornøjelse at have Camilla som coach. Hun havde nemt ved at forstå mig og havde de rigtige løsninger på mine udfordringer, som jeg havde på min rejse. Hun hjalp mig virkelig meget med at få min viden ud på en præsentabel måde, og jeg dermed fik mere styr på min nervøsitet.”

Anne Skjødt Møller, HR Partner, DIS Study Abroad

”Camilla er en meget dygtig formidler. Det er en imponerende viden hun har om selvindsigt og -udvikling. Hun formår at præsentere sine budskaber med overbevisning og indlevelse, så den enkelte får konkrete værktøjer at bruge efter hendes kurser er afsluttede.”

Markus Clausen, Revisor HD-R, Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

”Kurset har givet mig en meget bedre forståelse for mine egne handlingsmønstre, og hvad jeg skal være opmærksom på omkring mig selv i en hektisk dagligdag.”