Performance og potentiale

Hvad forstyrrer dig i din performance?

- En simpel step-by-step model.

I mit arbejde som facilitator og coach for forandringsprocesser bliver jeg tit mødt med argumentet ”Jamen det kan jeg ikke, fordi…”. Mange af os har nemlig en opfattelse af, at noget må ske før vi selv kan rykke på noget andet. Det er jeg sjældent helt enig i… Derfor vælger jeg at dele en simpel model, der kan hjælpe dig med at overkomme netop denne udfordring.

Det er således, at vi alle har et potentiale, som i større eller mindre grad er udnyttet. I erhvervslivet har vi en tendens til at omtale potentiale som noget positivt… I sportens verden er det dog nærmest en falliterklæring, hvis et hold sportsudøvere har meget potentiale… Det betyder jo, at de (endnu) ikke har formået at få holdet til at performe optimalt! Og måske det var på tide, at vi i erhvervslivet implementerede den tankegang?

Man kan sætte performance og potentiale op i en simpel, "matematisk" formel:

PERFORMANCE
=
POTENTIALE
-
FORSTYRRELSER

Her bliver det visuelt tydeligt, at vores performance både skal og bør nærme sig vores potentiale, hvis altså ”blot” vi kan formå at fjerne det, der forstyrrer os. Den bremseklods vi har, som vi (endnu) ikke har fundet splitten på.

Jeg har rigtig gode erfaringer med at benytte en relativt simpel, visuel model til at belyse hvilke forstyrrelser, der er vigtige at få øje på. Modellen er en lagkagefigur, der også kan symbolisere et stort hjul med 8 hjuleger og 8 felter. Hjulets enkelte felter (adskilt af hjuleger) skal symbolisere de mulige forstyrrelser for din performance - eller for en helt konkret målsætning, hvis der er noget konkret, du ønsker at arbejde med.

 

Stil dig selv spørgsmålene:

Hvad forstyrrer mig egentlig lige nu?

  • Notér de ting du kommer i tanke om og gerne vil undersøge nærmere, ud for de enkelte felter i hjulet, langs kanten af cirklen. Det kan eksempelvis være ineffektivitet, nervøsitet, fysiske smerter, sur familie etc. Gå gerne på opdagelse i, på hvilken måde de enkelte områder forstyrrer dig. Vær så konkret som muligt og notér enkelte stikord ned. Notér også gerne helt konkrete eksempler.

I hvor høj grad forstyrrer det dig lige nu på en skala fra 0-100?

  • Tegn i hver felt af hjulet (som nu symboliserer alle de forstyrrelser, du er kommet i tanke om ovenfor) en buelinje på tværs fra hjuleger til hjuleger svarende til, i hvor høj grad området forstyrrer dig lige nu. Forstyrrer området dig virkelig meget, sætter du stregen helt ude ved yderkanten af cirklen (=100) og forstyrrer det slet ikke, sætter du stregen helt inde ved centrum.

Når du har gjort det, står du med et visuelt billede af, hvordan dit hjul kører lige nu… Er det et ”bumpy ride”?? Målet er at buelinjen for alle forstyrrelserne på sigt skal så langt ind mod midten som muligt. Så langt ind, at forstyrrelserne nærmest bare bliver en lille prik i midten af hjulet.

Vælg nu ét (maksimalt to) områder ud, der forstyrrer dig allermest og spørg dig selv;

Hvad er det, jeg skal have fokus på for at komme forbi det, der forstyrrer mig?

List alle dine forslag op og formulér dem i positive vendinger – altså uden negationer. Hvis du eksempelvis ønsker at stoppe med at tjekke e-mails hvert 5. minut, kan du formulere, at du vil have faste tidsrum på dagen, hvor du tjekker e-mails.

  • Tegn så et nyt hjul, helt magen til hjulet med dine forstyrrelser. Nu noterer du hvert muligt fokusområde langs kanten af cirklen, ud for hvert felt i hjulet (ganske ligesom før).

Tegn igen en buelinje i rød for at symbolisere, hvor tilfreds du er lige nu med din evne til at have fokus på området. Er du meget tilfreds med området lige nu, sætter du stregen helt ude ved yderkanten af cirklen (=100) og er du slet ikke tilfreds, sætter du stregen helt inde ved centrum. Er du eksempelvis kun 50% tilfreds med din evne til at holde dig til at tjekke mails på faste tidspunkter, sætter du buelinjen i midten af feltet.

Tegn nu en buelinje i blå for, hvor tilfreds du gerne vil være med området – hvad er dit mål at opnå med området? Skal du være 100 % skarp på kun at tjekke mails i de faste tidspunkter? Eller er 80 % nok?

Nu står du med et hjul, hvor du både visuelt kan se, hvordan dit hjul kører lige nu (de røde streger), men hvor det også bliver tydeligt, hvor de største gab mellem din tilfredshed (rød) og dit mål for din tilfredshed (blå) er. Du kan bruge dette billede til at blive opmærksom på, hvor det giver mening, du sætter ind først. For hvert felt i hjulet, kan du overveje, hvad du kan gøre for at rykke den røde streg ud mod den blå, og dermed reducere gabet mellem din tilfredshed og målet for din tilfredshed.

  • Ud fra dette kan du lave en liste med handlinger, der kan danne udgangspunkt for en mere formel og prioriteret handlingsplan for dig. Start med at formulere handlinger for de områder, hvor der er allerstørst gab. Der hvor du kan mærke, at du virkelig kan flytte noget for din performance.

 

Modellen har til formål at vende din tankegang fra forstyrrelser til proaktive fokusområder og handlinger og på den måde få fundet splitten i din bremseklods og i stedet få fokus på release-knappen. Men husk nu… én ting ad gangen😉

 

Så god fornøjelse med at tage dit næste, bedste skridt…

Camilla Mehlsen

mail@prospectu.dk tlf: 53 63 94 32
Lad os tage en snak

Book et møde

Tag Skridtet
Kontakt

Lad os udfolde dit potentiale

Kontakt
ydelserne

Prospectu tilbyder

Prospectu tilbyder foredrag, kurser, workshops og individuelle forløb for ledere og virksomheder.

Workshops, foredrag og kurser

I Prospectus workshops, foredrag og kurser sættes der fokus på relevante udfordringer for jeres virksomhed. Sammen arbejder vi med jeres kultur - med konkrete værktøjer til at håndtere netop jeres udfordringer på i jeres strategiske retning.

Læs mere

Individuelle forløb

Med rigtig mange coachingspecialer i rygsækken, sammensættes et målrettet, individuelt forløb med coaching, som sigter mod personlig indsigt og udvikling.

Læs mere

Interim opgaver

Jeg tilbyder løsning af interim opgaver, eksempelvis som interim direktør/økonomichef i mindre og mellemstore virksomheder eller med assistance til konkrete, ledelsesmæssige opgaver i en mellemperiode

Læs mere
Kundeudtalelser

Det siger mine kunder

Per Thomas Dahl, Direktør, CLT Denmark A/S

”Super indsigtsfuldt kursus hvor selvindsigt kombineret med viden om de øvrige personprofiler fra Enneagrammet, helt klart vil bidrage positivt til min interaktion med omverdenen og i særdeleshed i mit daglige lederskab. Camilla er saglig, dygtig og meget nærværende som underviser og facilitator.”

Økonomidirektør i en produktionsvirksomhed på Sjælland

"Vi fik virkelig noget at tænke over efter et par dage hos Camilla!"

Jane Kappel, Tax Manager, Redmark

"Camillas kursus har givet mig en dybere forståelse for, hvorfor forskellige mennesker reagerer forskelligt på de samme påvirkninger. Jeg har derudover lært mig selv meget bedre at kende. Alle ledere burde tage et Enneagramkursus hos Camilla – det ville give dem en bedre forståelse for deres medarbejdere, og forbedre klimaet i enhver organisation. Camilla er desuden en dygtig underviser, der forstår at formidle stoffet på en spændende og meget nærværende måde."